2021. Április 13. | Ida

Mátyási Péter: Green Box

Mátyási Péter Molnár Ani Galériában rendezett egyéni kiállításának középpontjában a művész legújabb, a természet és az ember kapcsolatát vizsgáló munkái láthatók. A művész az „ember által uralt természet” hierarchikus viszonyrendszerének lebontásához az ökológiailag tudatos megfigyelő pozícióját veszi fel. Elsősorban az érdekli, hogyan alakulnak át az autonóm természeti folyamatok mesterséges beavatkozások hatására, milyen fejlődési és hanyatlási dinamikák figyelhetők meg a növények fajtörténetében. A galéria white cube tere a kiállítás időtartamára átmenetileg egy védett környezetet biztosító, üvegházhoz hasonló funkciójú „green box”-szá alakul – hogy így mi is megfigyelőkké válhassunk.

 

A kiállítás címét adó „green box” terét azok a nagyméretű akvarellképek jelölik ki, melyek Magyarország egyes védett és ritka növényfajainak utolsó megmaradt élőhelyeit ábrázolják – mocsár- és lápvidékeket, védett területeket. Ezek a területek a felszíni- és talajvíz természetes és mesterséges lecsapolása következtében mára egykori méretük 3%ára zsugorodtak össze, ami az itt élő fokozott védelem alatt álló fajok kihalásának veszélyével is fenyeget. Az airbrush technikával készült monokróm munkák az embertől elidegenedett tájakat tárnak elénk: egy olyan világot, ahol ember és természet koegzisztenciája már nem valósulhat meg, a természet még élő organizmusait csak relikviákként szemlélhetjük. A látogató és a látvány közti távolságot a képfelületek elé helyezett polikarbonát lemez teszi még hangsúlyosabbá – a nézőt az üvegház biztonságosnak vélt védelme mögé helyezve.

 

A kiállítás másik fókuszát azok a „növényportrék” jelentik, amelyek a portré műfaját megidézve növény és ember szerepcseréjével, a természet humanizálásával kísérleteznek. Az arcképfestészet több évszázados hagyományára, illetve a 19. században azt felváltó portréfotográfia műfajára reflektálva Mátyási a Vörös lista, azaz a kihalással veszélyeztetett, illetve már kipusztult magyarországi növények jegyzéke alapján készítette el kihalt fajok „képmásait”. A növények portréi a családi portréfalakhoz hasonló módon, kisebb-nagyobb keretekbe foglalva jelennek meg, ezzel jelezve létük múltbeliségét – a védett lápterületeket ábrázoló munkákhoz hasonlóan elszigetelve őket befogadójuktól. A portrék kivitelezését uraló szépia-hatás a természet ember általi esztétizálásának problémáját is felveti.

 

Mátyási Péter jelen kiállításon bemutatott munkái esetében a klasszikus anyaghasználat (akvarell, akril) mellett olyan technikai és formai megoldások is megjelennek, mint az üregkamrás lemezek és speciális növénynevelő fények használata, a képkeretek installatív alkalmazása, vagy az ovális képformátum. Ezekkel az eszközökkel az alkotó a természethez való elidegenült viszonyunk újragondolását ösztönzi. Mátyási munkái rámutatnak arra a problémára, hogyan fosztjuk meg természeti környezetünket életteliségétől – beérve azzal, hogy csak emlékképük marad utánuk.

Helyszín és időpont: Ani Molnár Gallery, 2019. április 11- június 22. (keddtől péntekig 12 és 18 óra, szombaton 11 és 17 óra között)

Kövess minket!