2024. Július 23. | Lenke

Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja az elitemagazin.hu weboldal kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát. A látogató az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek és kifejezettem hozzájárul azok kezeléséhez.

 

A Vikusz Média Kiadói Kft. elkötelezett látogatói/ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja látogatói/ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Vikusz Média Kiadói Kft.fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti látogatóit/ügyfeleit.

 

1. ADATKEZELŐ

Az adatok kezelője a Vikusz Média Kiadói Kft.

Székhely/: 1134 Budapest, Apály u. 4/a
Adószám: 10765009-2-41
Elérhetőség: eliteonline@elitemagazin.hu

Levelezési cím: 1135 Budapest, Lehel u. 61.

Székhely: 1134 Budapest, Apály u. 4.a

 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A személyes adatok kezelésének célja:

  • a felhasználóval való kapcsolattartás
  • a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése
  • felhasználói elégedettség tesztelése és mérése.
  • különböző versenyek, játékok, akciók, szavazások, rejtvénypályázatok

 

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző rejtvénypályázatokon, versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, vagy regisztrációkon stb. részt vevők által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben megadott személyes adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadása önkéntes, kérjük, mielőtt adatait megadja, mérlegelje az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

3. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő férhet hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki. 

Az adatkezelő egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

 

4. Az elitemagazin.hu KÖZÖSSÉGI OLDALAINAK HASZNÁLATA:

Facebook/Instagram oldalunkon a látogatóknak lehetőségük van hozzászólni/képet feltölteni.

A hozzászólás elküldésével, kép feltöltésével az érintett személy hozzájárul neve, profilképe, hozzászólása és feltöltött képe nyilvánosságra hozatalához, és megjelenéséhez. Ez alapján Facebook/Instagram oldalalunkon a hozzászóló nevét és hozzászólását felhasználhatjuk marketing tevékenységünk során. Más személyeket ábrázoló képek az érintett személyek írásbeli hozzájárulása nélkül nem tölthetők fel. Az adatkezelés kizárólag a Facebook/Instagram oldalon történik, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a Facebook/Instagram oldal szabályozása irányadó.

 

5. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ADATKEZELÉSE

A külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók (Google, Facebook, Instagram, Mailchimp, Youtube, Vimeo) által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az ezen oldalak szabályozása irányadó. Az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

6. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JOGALAPJA ÉS A FELHASZNÁLÓ JOGAI

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról az eliteonlin@elitemagazin.hu e-mail címen ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 30 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az eliteonline@elitemagazin.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

 

7. WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ PARTNER ÉS TECHNOLÓGIA

A www.elitemagazin.hu weboldal tárhelyszolgáltatója a 23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft. amelynek szerverein működik, s amelyről az adatok biztonsága érdekében bizonyos időközönként biztonsági mentések készülnek. Cím 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG ÉS HATÁLYOS TÖRVÉNYEK

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a különböző versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, rejtvénypályázatokon Vikusz Média Kiadói Kft.. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényi elveket és annak gyakorlatát.

A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság elérhetőségei:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: naih.hu

Kövess minket!